Rimi Riga Marathon 2021 Nike running shirt

2021. gada Rimi Rīgas maratona oficiālo kreklu dizaina galvenais vēstījums ir Latvijas iekustināšana. Laikā, kad daļa sabiedrības cieš no pandēmijas blaknes – mazkustīguma –, ir svarīgi atgādināt par kustību prieku ikdienā, iekustināt sevi, ģimeni, draugus un Latviju. Oficiālo maratona kreklu dizains šīs idejas vēstījumu vizuāli iznes ar Jāņa Šneidera dailŗadei raksturīgajām līnijām.

“Taisna līnija kardiogrammā ir pilna ar neīstenotu potenciālu, turpretī ieviļņota līnija ir dzīva. Dzīvība ir kustībā. Līnijas kreklos atkārtojas kā taisnas, monotonas dienas, līdz tās pamazām iekustina kustētprieks, izliecot dienu līnijas garākas un arī jautrākas – ar acīm pār tām var izbraukt kā pa amerikāņu kalniņiem un izjust kustības spēku,” ideju pauž dizaina autors Jānis Šneiders, kurš nominēts “Purvīša balvai 2021” un pirms diviem gadiem ieguvis Ziemeļvalstu un Baltijas jaunā gleznotāja titulu.

- EN -

The main message of the design for official shirts of the 2021 Rimi Riga Marathon is to Move Latvia. At a time when part of society is suffering from the side effects of a pandemic - stillness - it is important to remind about the joy of movement on a daily basis, to move yourself, family, friends and Latvia. The design of the official marathon shirts visually conveys the message of this idea with the lines characteristic of Jānis Šneiders' art.

"The straight line in the cardiogram is full of unrealized potential, while the wavy line is alive. Life is in the movement. The lines in the shirts are repeated as straight, monotonous days, until they are gradually moved by the joy of moving, making the day lines longer and also more fun - you can ride over them with your eyes like on a roller coaster and feel the power of movement” says design author Jānis Šneiders, who is nominated for the Pirvīša Prize 2021 and won the Nordic-Baltic Young Painter title two years ago.