Rimi Riga Marathon 2023 Gift Codes

Lai arī veselību nevar nopirkt par naudu, to var veicināt, ikdienā kustoties svaigā gaisā! Uzdāvini savējiem kādu no distancēm Rimi Rīgas maratonā, lai viņiem būtu labs stimuls un mērķis gatavoties un kustēties! Iegādājies Rimi Rīgas maratona reģistrācijas kuponu, ar kuru dāvanas saņēmējs varēs reģistrēties maratonam bez maksas. Reģistrācija Rimi Rīgas maratonam pieejama šeit.

---

Although health cannot be bought with money, it can be promoted by moving in the fresh air every day! Give your loved ones one of the distances in the Rimi Riga Marathon, so that they have a good incentive and goal to prepare and move! Buy a Rimi Riga Marathon registration coupon, with which the recipient of the gift will be able to register for free. Registration for the Rimi Riga Marathon is available here.