Anna Heinrihsone (2012) - Men's Running Shirt

Rimi Riga Marathon

Sale price €14,99 Regular price €29,99

Tax included.

2012. gads, māksliniece Anna Heinrihsone
„Nordea Rīgas maratons ir kļuvis par apliecinājumu tam, ka ir idejas, kuras ir pozitīvu lādiņu nesošas un vienmēr sniedz gandarījumu. Šī pasākuma globālais skanējums man lika aizdomāties par to, kam uzticos es, kas man liek priecāties, domājot par pilsētu, kurā dzīvoju. Jā, mani aizrauj globālais mērogs, taču savu pilsētu redzu kā ļoti personisku momentu virknējumu – ielas, kas ir mans pastāvīgs maršruts dienu no dienas, pieturzīmes, kas nemainīgas jau gadiem, ātras skices piezīmju blociņā. Ar skatienu fiksēti ik dienas skrējiena momenti.”

2012, Artist Anna Heinrihsone
“The Nordea Riga Marathon has become confirmation of ideas which carry a positive charge and are always gratifying. The global nature of this event made me think about what I put my trust in, what makes me happy when I think about the city I live in. Yes, I am excited by the global scale, but I see a city as a culmination of personal moments: streets that I walk down every day, landmarks that have remained unchanged for years, quick sketches in my sketchbook. A glance records moments of the daily rush.”