Maija Kurševa (2019) - Men's Running Shirt

Sale price €14,99 Regular price €29,99

Tax included.

2019. gads, māksliniece Maija Kurševa
Šis gads izceļas ar divu zīmējumu piedāvājumu skrējējiem. "Vienā zīmējumā maratona skrējēja pārņēmusi pilsētu savā varā un dominē pār to. Zīmējums ir arī neliels sveiciens māksliniekam Mārim Bišofam, kura stila ietekmi te var samanīt. Savukārt otrais zīmējums ir dziesma Rīgas mazajām koka ēkām un Rīgas namu cilvēciskajiem samēriem. Dodoties savās ikdienas gaitās, mana galva bieži vien pacelta uz augšu, aplūkojot simtgadīgo namu detaļas. Taču šur tur joprojām saglabājušās vienstāvu koka ēkas. Bieži vien tās, apslēptas lielo ielas namu pagalmos, dzīvo savu paralēlo dzīvi - kā ciems ciemā," skaidro māksliniece.

2019, Artist Maija Kurševa
This year had two drawings to offer runners. “In one drawing, a marathon runner has taken over the city and dominates it. The drawing is also a nod to artist Māris Bišofs, whose influence comes through here. Meanwhile, the second drawing is a song to Riga’s little wooden buildings and the human proportions of Riga’s buildings. When I walk around, my head is often turned upwards at the details of the hundred-year-old buildings. But here and there you can still see one-storey wooden buildings. Often, hidden as they are in the courtyards of larger streetside buildings, they live a parallel life, like a village within a village,” explains the artist.