Raimonds Staprāns (2017) - Men's Running Shirt

Rimi Riga Marathon

Sale price €14,99 Regular price €29,99

Tax included.

2017. gads, dramaturgs un mākslinieks Raimonds Staprāns
Zīmējums, kas rotā 2017. gada skriešanas kreklu, ir mākslinieka interpretācija par vienu no savām spilgtākajām Latvijas pirmās brīvvalsts laika atmiņām. Kāds arheologu izrakts ornaments, kas izrakumu vietai par godu nosaukts par Kursas krustu, Staprānam palicis prātā un paticis gan ar formu, gan dizainu. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados Staprāns, vienkāršojot un modernizējot formu, uz Kursas krusta pamata izveidojis kakla rotu. Krekla dizainā ietverts vēlreiz modernizēts un vienkāršots kakla rotas zīmējums.

2017, Playwright and Artist Raimonds Staprāns
The drawing on the 2017 running shirt is the artist’s interpretation of one of his brightest memories of Latvia’s first period of independence. A pendant discovered by archaeologists and named after the place where it was dug up, the Kursa Cross stayed in Staprāns’ memory both for its form and design. In the 1960s, Staprāns modernised and simplified the Kursa Cross design and made his own necklace. The shirt design displays an even more simplified, modernised image of the pendant.