Ritums Ivanovs (2011) - Men's Running Shirt

Rimi Riga Marathon

Sale price €14,99 Regular price €29,99

Tax included.

2011. gads, gleznotājs Ritums Ivanovs
Krekla dizains tika veidots no tūkstošiem triepienu – līdzīgi, cik katru gadu iziet uz starta līnijas dalībnieku. Savā ziņā mākslinieks ikvienu triepienu veltīja kādam no dalībniekiem, ļaujot katram skrējējam izvēlēties savējo. Tikai kopā katrs atsevišķais triepiens veido kopējo Rīgas panorāmas skatu. Pirmo reizi dizaina ideja tika izmantota arī uz finišētāju piemiņas medaļām.

2011, Painter Ritums Ivanovs
The shirt design was made up of thousands of brush strokes, just like how thousands of runners come together at the start line. In a way, the artist dedicated each stroke to a different participant, allowing each runner to choose their own. Only together do we see that the strokes form a panorama of Riga. For the first time, the design was also used for the finishing medals.